Rev.nr

Revisjonsnummeret for raden. Blir benyttet i forbindelse med klientbehandling og av forhåndsbetalingsrutinen som må ha denne referansen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rev.nr Heltall
SQL-navn EntNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8591  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kundetransaksjon CustomerTransaction
  • Bilagsjour.nr
  • Rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.