Ankomst/avgangsdato

Ankomst/avgangsdato for produktet.

For innkjøps- /produksjonsordrer blir verdien i dette feltet foreslått basert på verdiene i feltene Sendt dato og Transp.tid. Hvis ikke blir valgene under benyttet i følgende rekkefølge:
  • Bekreftet lev.dato pluss Transp.tid.
  • Ønsket lev.dato pluss Transp.tid.
  • Trans.dato pluss Lev.tid og Transp.tid.
Dette feltet blir foreslått lik dagens dato pluss verdien i feltet Monteringstid for salg/vareforbruk hvis varen er på lager. Hvis ikke blir valgene under benyttet i følgende rekkefølge:
  • Bekreftet lev.dato pluss Monteringstid.
  • Ønsket lev.dato pluss Monteringstid.
  • Trans.dato pluss Adm.tid, Lev.tid og Transp.tid.
  • Ordredato.

For at dette feltet skal bli beregnet må det også være krysset av i et eller flere av feltene for beregning av leveringsdatoer i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ArDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5558  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Beholdningsendring FromStockChangeOnPurchase
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Ankomst/avgangsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.