Areal

Arealet til enheten som brukes til å angi beholdningen for produktet.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt, dersom ikke overstyrt av verdi fra tabellen Enhet eller Strekkode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn AreaL Navnet på databasefeltet.
Nummer 5943  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.