Allokert

Hvor mye av restantallet på en ordrelinje som har blitt allokert.

Verdien blir oppdatert på både salgsordren og innkjøps-/produksjonsordren ved lagring.

Feltet øker ved allokering og blir redusert når du trekker tilbake tildelt antall. Det antallet som blir bestilt eller produsert tar utgangspunkt i Totalt antall minus Reservert antall på ordrelinjen du genererer innkjøps-/produksjonsordre fra.

Hvis Allok. ordrenr på produksjonsordren blir slettet, blir feltet Allokert nullstilt på produksjons- og innkjøpsordren. Det er ikke tillatt å ferdigmelde negativt antall på en ordre, hvis allokert antall er positivt.

Det er ikke mulig å redusere antallet uten å fjerne verdien i feltet Allok. ordrenr og så legge inn verdien igjen. Skal du øke antallet må du først endre bestillingens antall for deretter å slette og opprette i feltet Allok. ordrenr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Alloc Navnet på databasefeltet.
Nummer 6383  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.