Ordrenr

Ordren som vedlegget er koblet til.

Fremmednøkkel til tabellene Ordre og Ordredokument.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrenr, Vedleggsnr
SQL-navn OrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16513  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordre Order
  • Ordrenr
 
Ordredokumentvedlegg OrderDocumentAttachment
  • Ordrenr
  • Vedleggsnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.