Ordrevedleggstype

Spesifikasjon av filtype for vedlegget.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - PDF-dokument
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrevedleggstype Heltall
SQL-navn FileTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 16518  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.