Filnr.

Referanse til fil lagret i File Service.

Verdien settes automatisk ved kjøring av behandlingsvalget Legg ved dokumenter. Inneholder kobling mot tabellen Filarkiv, hvor selve referansen til File Service-filen ligger lagret.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Filnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FlNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19685  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Filarkiv FileArchive
  • Filnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.