Fil data

Vedlegget.

Feltet der selve vedlegget er lagret. Hvis data finnes i feltet vil en binders vises.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fil i BLOB Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FileData Navnet på databasefeltet.
Nummer 16526  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.