Vedleggsnr

Innenfor en ordre gis vedlegg et fortløpende nummer, i den rekkefølgen de har blitt lagt til.

Merk: Verdien i feltet Vedleggsnr endres ikke når nye rader legges til mellom eksisterende. Feltet Sort.sekv.nr angir rekkefølgen på radene og endres når nye rader legges til mellom eksisterende rader.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrenr, Vedleggsnr
SQL-navn AttNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16514  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordredokumentvedlegg OrderDocumentAttachment
  • Ordrenr
  • Vedleggsnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.