Dekn.grad

Beregnes ved å dividere feltet Dekn.bidrag på feltet Ordresum netto (innenl.), og viser hvor stor andel av Ordresum netto (innenl.) som er igjen når kostnadene er dekket.

Feltet blir bare beregnet ved salg.

Du kan angi minimumsgrense for dekningsgrad i feltet Min. dekn.grad i tabellen Bedriftsopplysninger. En advarsel vil bli gitt ved lagring dersom dekningsgraden ligger under minimumsgrensen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dekn.grad Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 3565  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.