Fakturareferanse

Nummer på faktura som kreditnota henviser til.

Hvis du har valgt å presentere originallinjer i feltet Fakt.ref.behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, vil produkttransaksjonene som har fakturareferanse lik fakturanummeret importeres, og produktene blir lagt tilbake på de varepartiene de er tatt fra. Feltet blir tatt med som motreferanse på reskontroføringene, slik at kreditnotaene automatisk blir matchet mot fakturaene.

Merk: Ordren blir lagret når ordrelinjene er importert.
Merk: Må være utfylt når ordretype 9 - Kortbetalingsordre blir brukt, og verdien i feltet tilsvarer det referansenummer som kortselskapet returnerer for det reserverte beløpet, når kunden godkjente at kredittkortet kunne belastes. Ved kortbetalingsordre er dette feltet sperret for redigering.
Merk: Når et fakturanummer er angitt i feltet Fakturareferanse, vil priser kun bli hentet fra eksisterende produkttransaksjoner med dette fakturanummeret. Dette betyr at hvis det angis et produktnummer som ikke finnes på fakturaen det refereres til, vil ingen pris bli foreslått.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn InvoRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 2939  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.