Valutakurs

Blir fylt ut med gjeldende kurs fra tabellen Valuta.

Merk: Hvis feltene Valutanr og Kostvalutanr ikker er like på en innkjøpsordre, blir feltet Kostvalutakurs automatisk oppdatert med verdien i feltet Valutakurs. Hvis du har kryss i feltet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring under Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger, blir også Valutakurs, Kostpris (innenl.) og Pris (innenl.) endret på ordrelinjene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn ExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2929  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.