Bet.avvik annet

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn PmVaAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 11046  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.