Avskriv

Avskrivingsstatus.

Hvis du ikke har lagt inn noe i feltet Delbetaling, eller i feltene Maks. bet.avviksbel. annet eller Maks. bet.avviks% annet i tabellen Bedriftsopplysninger, vil feltet være blankt. Visma Business fyller automatisk ut feltet med verdien 1 når du legger inn delbetalingsbeløp, og verdien 3 hvis avviket ligger innenfor og utenfor grensene i tabellen Bedriftsopplysninger.

Du kan selv endre fra 1 til 2 hvis du ønsker å avskrive avviket selv om det ligger innenfor det akseptable. Du kan også endre fra 3 til 4 hvis du ønsker å avskrive avviket selv om det ligger utenfor det som Visma Business foreslår å akseptere.

Du kan også endre verdiene tilbake igjen.

I tabellen Adgangsgruppe kan du styre hvilken bruker/brukergruppe som skal få tilgang til å endre fra verdien 3 til 4.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ingen avvik
1 - Avskriv lite avvik
2 - Ikke avskriv
3 - For stort avvik
4 - Avskriv stort avvik
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avskriv Heltall
SQL-navn WO Navnet på databasefeltet.
Nummer 8517  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.