Workflow dokument-ID

Identifikator for et dokument, f.eks. en faktura eller et bilag, som behandles via Visma Business Workflow.

Workflow dokument-ID tildeles når et dokument sendes til godkjenning. Identifikatoren kan brukes til å finne igjen dokumentet f.eks. i Visma.net Approval.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Workflow dokument-ID Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WfDocId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18968  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.