Bilagsnr

Bilagsnummer for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsnummeret fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1113  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.