Bilagsjour.nr

Et unikt nummer som identifiserer bilagsjournalnr.

Samme bilagsjournalnr. tildeles kunde-, leverandør-, hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner innenfor hver oppdatering. Det tildeles også til tabellene Oppdatert bunt, Oppdatert bilag og Oppdaterte motreferanse, og er nøkkelen både til å spore transaksjonens opprinnelse og tilhørende transaksjoner, slik som automatisk genererte hovedboksposter og mva.poster.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Bilagsjour.nr, Rev.nr
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1109  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatering UpdateJournal
  • Bilagsjour.nr
 
Oppdatert bunt UpdatedBatch
  • Bilagsjour.nr
  • Oppdatert buntnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Oppdatert bilag UpdatedVoucher
  • Bilagsjour.nr
  • Oppdatert buntnr
  • Oppdatert linjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.