Mva-beløp i valuta

Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det arves fra bunten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurVatAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18143  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.