Omsetning

Settes lik feltet Beløp, dersom det på bilagsarten er krysset av for Påvirker omsetning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Trn Navnet på databasefeltet.
Nummer 1129  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.