Remittert beløp i valuta

Remittert beløp i aktuell valuta.

Akkumulerer remitterte delbetalinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn RemCAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 19607  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.