Purredok.nr.

Når du godkjenner en purring, blir feltet Purredok.nr. oppdatert på den åpne posten.

Du kan bruke purredokumentnummer i KID-koden. Feltet brukes av enkelte eksterne betalingssystemer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RemDocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13016  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.