Referanse

Kommer fra bilagslinjen.

Hvis feltet ikke er utfylt på bilagslinjen, settes det lik feltet Fakturanr. Hvis fakturanr heller ikke er utfylt, settes det lik feltet Bilagsnr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn Ref Navnet på databasefeltet.
Nummer 1130  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.