Forfall inkl. løpedager

Benyttes i Åpen kundepost til å vise forfallsdato inklusive løpedager.

Dette gjør det enklere å se når posten faktisk er klar for purring, for eksempel ved bruk av Overvåkningspunkt. Antall Løpedager hentes i følgende prioriteringsrekkefølge:
  1. Tabellen Betalingsbet. Dersom betalingsbetingelsen som er angitt på transaksjonen har en verdi i feltet for Løpedager, vil denne bli benyttet.
  2. Tabellen Åpen kundepost. Hvis Landnr er utfylt, vil antall Løpedager angitt for dette landet bli benyttet.
  3. Tabellen Aktør. Hvis Landnr er utfylt på kunden, vil antall Løpedager angitt for dette landet bli benyttet.
  4. Tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet Landnr vil bli benyttet for oppslag mot tabellen Land i alle andre tilfeller.

Ved endring av enten Landnr eller Betalingsbet. på transaksjonen i tabellen Åpen kundepost, vil feltet Forfall inkl. løpedager bli automatisk oppdatert. På nye poster vil også Forfall inkl. løpedager bli automatisk beregnet. For eksisterende poster, må det nye behandlingsvalget Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato kjøres.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn RfRDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18394  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.