Betaling elementindeks

Referanse til aktuelt <Payment>-element i filen for inngående betalinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PayIdx Navnet på databasefeltet.
Nummer 19613  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.