Delbetaling i valuta

Kommer fra bilagslinjen og kan overstyres.

Dette beløpet vil bli foreslått ved neste betalingsforslag. Feltet tømmes ved kjøring av behandlingsvalget Lag betalingsforslag. Feltet Delbetaling i valuta akkumuleres til feltet Remittert beløp i valuta når betalingsforslag lages.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn PrtCurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7982  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.