Oppgjortstatus

Viser om en post er helt åpen, delvis betalt, betalt for sent eller ferdig behandlet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Helt åpen post
Har ikke blitt matchet mot noen poster ennå.
2 - Delvis åpen post
Har blitt matchet mot en eller flere poster, men at det står igjen et restbeløp.
3 - Oppgjort for sent
Posten venter på en eventuell etterberegning av renter.
4 - Oppgjort i tide
Postene ble gjort opp innen betalingsfristen og er ferdig behandlet som åpen post. Åpne poster blir slettet straks de får status 4. Du finner dem igjen i transaksjonstabellene. Om det skulle ligge poster igjen med denne statusen kan du avslutte disse ved å markere linjene og kjøre behandlingsvalget Avslutt post fra tabellen Åpen kundepost.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Oppgjortstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn St Navnet på databasefeltet.
Nummer 1132  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.