Betalt sist

Bilagsdato for siste betaling mot posten.

Oppdateres hver gang en betaling matches mot en åpen post.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn PayedDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1127  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.