Restkontantbeløp

Viser gjenstående beløp, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.

Merk: Dette beløpet har kun relevans hvis posten har en betalingsbetingelse som inkluderer kontantrabatt og dagens dato er mindre eller lik Kontant forf.dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn RCshAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7855  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.