Opprinnelig forfallsdato

Feltet Opprinnelig forfallsdato blir automatisk oppdatert med verdien fra feltet Forfallsdato, når denne blir endret. Det er kun til rutinen renteberegning at dette har betydning. Standard er det forfallsdato som ligger til grunn for renteberegning.

I tabellen Bedriftsopplysninger kan du styre renteberegningen med parameteren Benytt opprinnelig forfallsdato ved renteberegning som ligger under Regnskapsbehandl. Da betaler kunden rente fra den opprinnelige forfallsdatoen, selv om forfallsdatoen er flyttet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn OrgDueDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 11600  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.