Purrefritak

Du kan frita en post fra purring enten ved bilagsregistrering, eller i tabellen Åpen kundepost.

Du kan også angi at en kunde ikke skal purres ved å markere for Purrefritak under feltet Kundepref. i tabellen Aktør.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Fritas for purring
2 - Fritas for inkasso
Vil stoppe en faktura fra å gå til inkasso.
3 - Sendt til inkasso
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Purrefritak Heltall
SQL-navn ExcRem Navnet på databasefeltet.
Nummer 1137  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.