Rentefritak

Utelater posten fra renteberegning når utfylt.

En post kan fritas fra purre-/renteberegning enten ved bilagsregistrering, eller direkte på den åpne posten. Du kan også definere fast på kunden at du ikke ønsker purring og/eller renteberegning på vedkommende.

Hvis du ønsker å ha automatisk rentefritak på debetfaktura ved kreditering kan du hake av parameteren Rentefritak i feltet Ordrepref. i tabellen Ordre. Transaksjonen som en kreditnota med rentefritak genererer, setter kryss i feltet Rentefritak. Når posten er oppgjort blir den avsluttet. Hvis den er delbetalt, blir avkrysningen for Rentefritak stående igjen på posten med restbeløpet.

Behandlingsvalget Beregn klientrenter tar også hensyn til dette feltet. Hvis du krysser av i feltet Sett rentefritak på sperrede saker i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, blir sperrede saker rentefritatt når du bokfører klientrenter.

Merk: Ved sending av faktura til Visma AutoCollect markeres dette feltet, siden renteberegning da vil bli foretatt der.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn ExcInt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1138  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.