Fakturanr

Fakturanummer fra bilagslinjen.

Settes lik bilagsnummeret, dersom feltet ikke er utfylt på bilagslinjen og det er krysset av for Påvirker oms./kj. på bilagsarten.

Merk: Verdien i dette feltet kan ikke endres. For å aktivere redigering av feltet må du velge Tillat endring av fakturanr på åpne poster under feltet Regnskapsbehandl. 2 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1128  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.