Rentebeløp denne kjøring

Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post, på denne kjøringen.

Hvis du ønsker å benytte denne funksjonen må du endre utskriftsoppsettet for renteberegning manuelt.

Merk: Feltet viser verdier bare på rentefakturautskrift, IKKE på skjerm.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11956  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.