Rentefritt beløp i EURO

Andel av feltet Beløp i EURO som er unntatt fra renteberegning.

Beløpet kan angis på bilagslinjen og arves til transaksjonen. Beløpet kan også bli angis (eller overskrives) direkte på transaksjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Rentefritt beløp i valuta Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11602  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.