Rentebeløp i valuta

Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post i valuta.

Hvis rentemetode 1 eller 2 gjelder, blir verdien i feltet akkumulert etter hver rentefakturering. Hvis rentemetode 3 eller 4 gjelder, blir feltet bare oppdatert en gang. Rentemetode defineres i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurIntAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 1964  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.