Leveres aktørnr

Feltet kommer fra bilagslinjen.

Mottaker av produktene. Vil bare ha en verdi dersom mottaker av produktet er forskjellig fra fakturamottaker.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DelActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8893  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør DeliveryAssociate
  • Leveres aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.