Innfordring status sendt kl.

Klokkeslett da brukerstatus ble sendt til Visma AutoCollect.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColUsrSTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18841  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.