Innfordring matching sendt dato

Dato da beløp for matching ble sendt til Visma AutoCollect.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColMSDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18843  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.