Innfordring matching beløp

Beløp som skal matches mot den åpne kundeposten som ligger til innfordring.

Beløp i standard valuta som har blitt remittert og behandlet i Visma Business og skal matches mot den åpne kundeposten som ligger til innfordring hos innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColMAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18845  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.