Innfordring matching bekreftelse

Svarmelding fra innfordringsbyrået.

Svarmelding fra innfordringsbyrået etter matching av beløp mot den åpne kundeposten som ligger til innfordring.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColMR Navnet på databasefeltet.
Nummer 18846  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.