Innfordring valideringsstatus

Viser eventuelle feil som kan ha oppstått ved overføring av fakturaer til innfordringsbyrået med behandlingsvalget Send til AutoCollect.

Feltet vil inneholde en bit-verdi hvis den åpne kundeposten forblir ubehandlet etter kjøring av behandlingsvalget Send til AutoCollect. Dobbeltklikk eller trykk på <*> i feltet for å vise en dialog med avkrysningsbokser der årsaken(e) for å ekskludere fakturaen fra å bli sendt er markert. Det finnes tre typer av årsaker:
  • Betingelser for fakturaen i tabellen Åpen kundepost mangler eller er ugyldige
  • Betingelser i tabellen Innfordringsavtale er ikke oppfylt
  • Betingelser for kunden i tabellen Aktør er ikke oppfylt

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Allerede sendt til innfordring
Faktura fritatt purring
Sendt til inkasso
Faktura fritatt fra inkasso
Ikke innenfor løpedager i innfordringsavtalen
Restbeløp i valuta for fakturaen er ikke større enn 0
Restbeløp for fakturaen er ikke innenfor minimumsbeløp i innfordringsavtalen
"Antall purringer" må være 0
"Antall purringer" må være større enn 0
Krav til "Antall purringer" i "Innfordringsavtale" ikke oppfylt
Finner ikke kunde i tabellen "Aktør"
Kunde fritatt fra inkasso
Kunde fritatt fra purring
Finner ikke navn på kunde i tabellen "Aktør"
Finner ikke postnr. på kunde i tabellen "Aktør"
Finner ikke poststed på kunde i tabellen "Aktør"
Bilagsart ikke utfylt
Finner ikke bilagsart i tabellen "Bilagsart"
Feltet "Innfordring bilagsart" er ikke utfylt på bilagsarten
Kundens nåværende saldo er mindre enn eller lik null
Ikke sendt til AutoCollect på grunn av umatchede betalinger eller kreditnotaer
Finner ikke personnr. for kunden i tabellen "Aktør"
Finner ikke organisasjonsnr. for kunden i tabellen "Aktør"
Feltet "Innfordring bilagsart" er ikke markert som "Faktura"
Feltet "Innfordring bilagsart" har kombinasjon av valg som er ulovlig
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Innfordring valideringsstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColValSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18996  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.