Innfordring status

Saksstatusen hos innfordringsbyrået.

Mulige statuser gis av innfordringsbyrået og oppdateres derfra ved kjøring av behandlingsvalget Hent AutoCollect-informasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18834  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.