Innfordring sendt kl.

Klokkeslett da fakturaen ble sendt til innfordringsbyrået.

Klokkeslett da den åpne kundeposten ble sendt til innfordringsbyrået med behandlingsvalget Send til AutoCollect.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColSTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18828  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.