Innfordring sendt dato

Dato da fakturaen ble sendt til innfordringsbyrået.

Dato da den åpne kundeposten ble sendt til innfordringsbyrået med behandlingsvalget Send til AutoCollect.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColSDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18827  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.