Innfordring svarstatus

Inneholder svar fra innfordringsbyrået.

Verdiene i dette feltet settes etter bruk av behandlingsvalgene Send til AutoCollect og Endre innfordringsstatus.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColRSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18829  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.