Innfordring utestående rente i valuta

Påløpte renter for fakturaen.

Feltet inneholder det ubetalte/gjenværende rentebeløpet, beregnet og belastet av innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColIntCur Navnet på databasefeltet.
Nummer 19138  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.