Innfordring utestående gebyr i valuta

Innfordringsbyråets gebyr.

Feltet inneholder det ubetalte/resterende gebyrbeløpet debitert av innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColFeeCur Navnet på databasefeltet.
Nummer 19139  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.