Innfordring siste endret dato

Dato for siste oppdatering.

Dato for når den åpne kundeposten sist ble oppdatert fra innfordringsbyrået.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColLUDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18830  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.