Innfordring sakstype

Innfordringsbyråets sakstype.

En "x" i feltet viser at den åpne kundeposten ligger til inkasso. Hvis feltet er blankt betyr det at den åpne kundeposten purres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColCT Navnet på databasefeltet.
Nummer 18833  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.