Innfordring saksnr.

Innfordringsbyråets saksnummer.

Saksnummeret fra innfordringsbyrået oppdateres når byråets nettportal svarer etter at den åpne kundeposten har blitt eksportert dit.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18832  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.